top of page

Betonarme Statik Proje 

Betonarme statik projeler hazırlanırken ilgili yönetmelik, kanun ve fenni kurallara göre tasarım yapılmaktadır. Kesin statik hesaplarla tüm boyutlar doğrulanmaktadır. Hesap raporları ve detay çizimleri, ilgili kurumlara sunulacak şekilde sonlandırılır. Gerek görülmesi halinde ilgili kurumda projelerin teknik açıklaması ve savunması yapılır.

Çizilen tüm donatı detay paftaları ve metraj cetveli işverene teslim edilir.

  Tasarımda Kullanılan Yönetmelik ve Şartnameler

  • TS 500 - Betonarme Yapıların Tasarım ve Kuralları

  • TS 498 - Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri

  • TDY 2007 - Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik

bottom of page